ДОДЖО

Доджо (по английската Система на Хепбърн Dōjō)
е тренировъчна зала за японски бойни изкуства.
Доджо буквално означава „място на Пътя“. 
Освен това в доджо се практикува и зен медитация.
Това е място за „пробуждане“.

Традиционно в залата за тренировки (доджо)
е избрана предна страна или лице на помещението.
Терминът за тази страна е Шомен,
което може да се преведе освен като "отпред" и като "храм".
Ако в залата се поставят каквито и да е реликви
(пр. "Джинджа"), портрети, писмена,
то е тъкмо откъм Шомен-а.
Към Шомен стената практикуващите застават с лице,
когато се поздравяват (с поклон).
Много от церемониите и другите дейности
също са повлияни от разположението й.
Пред нея застава  сенсей,
за да могат всички да го виждат и чуват,
докато са обърнати в "правилната посока".

Традиционни правила

и норми за поведение 

в айкидо доджо 


1. Доджо е залата, в която се провеждат тренировките по бойни изкуства.
2. Когато се влиза в (или се напуска) доджо се прави поклон по посока шомен.
3. Татами е меката настилка, върху която се провежда тренировката и при всяко качване, и слизане от него се прави поклон по посока на шомен.
4. Облеклото за тренировки е традиционното бяло японско кейкоги (горница и долница) и колан в съответния цвят. Защитилите по-високи технически степени носят и традиционни панталони - хакама.
5. Трениращите трябва да бъдат изрядни - с чисто кейкоги и високо ниво на лична хигиена.
6. Освен облеклото, всеки трябва да има чехли и кърпа.
7. Преобличането става само на определените за това места - съблекалните.
8. Преди започване на тренировката трябва да се свалят часовници и бижута.
9. Всеки трениращ трабва да разполага и с лично оръжие.
10. Всеки подготвя сам личното си оръжие за тренировка.
11. Трениращите трябва да очакват началото на тренировката в сейдза до нейното започване.
12. Началото на тренировката започва с поздрав в сейдза - "оней-гаеши-мас".
13. Всеки закъснял или напускащ доджото преди края на тренировката иска разрешение от инструктора.
14. По време на тренировката трениращите не бива да прилагат излишна (груба) сила.
15. Разговорите трябва да се сведат до минимум. Докато инструкторът демонстрира, не се разговаря.
16. Трябва да се избягва седеж с гръб към шомена.
17. Ако възникнат въпроси за дадена техника, се задава въпрос на инструктора по определения за това начин.
18. Всяко обръщение към инструктора започва с поклон и завършва с поклон. Поклонът е традиционен знак на уважение и съгласие.
19. Спазването на правилата за учтивост между членовете на клуба създават нужната атмосфера на уважение към всеки.
20. Тренировката завършва с поздрав в сейдза "домо-аригато-готзаймаща".

Няма коментари:

Публикуване на коментар